Těhotenská cukrovka

Diabetes v průběhu těhotenství

V těhotenství u Vás může dojít k rozvoji vysoké hladiny cukru v krvi (tzv. těhotenská cukrovky), i když jste diabetes nikdy předtím neměla.

Zjistěte více o vlivu těhotenské cukrovky, o účincích na Vaše dítě a na Vás jako matku a o tom a jak lze těhotenskou cukrovku léčit.

Příčiny těhotenské cukrovky1

Přesná příčina těhotenské cukrovky dosud není známa. Jedním z důvodů může být to, že hormony uvolňované placentou, které pomáhají dítěti růst, zamezují správné funkci inzulínu v těle matky. Tomu se říká „inzulínová rezistence“.

Těhotenská cukrovka se vyvíjí, když tělo matky nemůže produkovat dostatek inzulínu v době těhotenství.

Inzulín je nezbytný k tomu, aby se cukr dostával z krve do buněk, kde se cukr přeměňuje na energii. Při nedostatečném množství inzulínu se hladiny cukru v krvi navýší do nadměrných hodnot (tzv. hyperglykémie).

Pregnant woman
Healthy eating during pregnancy

Zdravé stravování v těhotenství5

Zdravé stravování je důležitým faktorem během těhotenství a je zvláště důležité pro ženy s těhotenskou cukrovkou. Obecně je třeba dodržovat zásady zdravého stravování: Vyvarujte se průmyslově zpracovaných potravin, protože obsahují prázdné kalorie. Místo toho upřednostňujte zeleninu a potraviny v naturální formě. Sledujte svůj příjem sacharidů a pravidelně si kontrolujte hladinu cukru v krvi.

Sacharidy mají největší vliv na hladinu cukru v krvi!2

Sacharidy představují živiny, které dodávají tělu většinu energie. Proto jsou velmi důležité, pokud jde o zdravé stravování! Existují různé druhy sacharidů, které ovlivňují hladinu cukru v krvi různými způsoby (rychlé či pomalé). Znamená to, že si musíte hlídat typ a množství sacharidů ve Vaší stravě.

Zajímá vás, kolik sacharidů sníte?
Začněte si sacharidy4 obsažené ve Vašem jídle, nápojích a svačinkách počítat! Štítek s výživovými hodnotami Vám ukáže, kolik sacharidů potravina obsahuje. U potravin bez štítků, jako jsou čerstvé produkty, můžete množství sacharidů, které obsahují, odhadnout. Pokud si zaznamenáte svůj příjem sacharidů a hladinu cukru v krvi před jídlem a dvě hodiny po něm, Váš tým pracovníků z oblasti péče o diabetické pacienty uvidí, jak Vaše tělo reaguje na různá jídla, a podle toho naplánuje užívání Vašich individuálních léků (pokud nějaké potřebujete) a připraví Váš jídelníček. Nejlepší dietní opatření pro Vás proberte se svým lékařem.

Výpočet množství sacharidů4
V závislosti na tom, kolik různých druhů sacharidů jíte, bude Vaše hladina cukru v krvi narůstat rychle nebo pomalu. Výpočet množství sacharidů je proto dobrým způsobem, jak kontrolovat hladinu cukru v krvi.

Dieta a pohybová aktivita
Léčba zahrnuje vždy individuální stravovací plán a pravidelnou tělesnou aktivitu. Odborní zdravotničtí pracovníci obecně doporučují středně intenzivní cvičení alespoň 30 minut denně, většinu dní. To může zahrnovat rychlou chůzi, plavání nebo prenatální jógu.3

Vliv na Vás jako na matku

Cukr v krvi se po porodu obvykle vrátí do normální hladiny. Pokud se ale u Vás těhotenská cukrovka již někdy projevila, existuje šance 2 : 3, že k tomu může při dalších těhotenstvích opět dojít.

Diagnóza těhotenské cukrovky někdy odhalí již existující diabetes 1. nebo 2. typu. Pokud byl diabetes přítomen již před těhotenstvím, nevymizí a léčba bude muset pokračovat i po porodu dítěte.

Ženy, které měly těhotenskou cukrovku, jsou vystaveny riziku rozvoje cukrovky 2. typu v pozdějším životě.3

Mother with her child
Newborn

Vliv na Vaše dítě

Těhotenská cukrovka je obvykle diagnostikována ve druhé polovině těhotenství, kdy dítě aktivně roste. Těhotenská cukrovka se musí léčit, aby se zabránilo negativním následkům pro Vás a Vaše dítě!

U těhotenské cukrovky se vysoké hladiny cukru přenášejí z krve matky do krve dítěte. Pokud je hladina cukru v krvi matky vyšší, než je obvyklé, pak i dítě dostává více cukru, než je obvyklé. Ukládání této extra energie způsobí, že Vaše dítě poroste a může to vést až k hypertrofickému novorozenci (Large-for-Gestational Age, LGA).

Kvůli nadbytečnému inzulínu vytvářenému pankreatem dítěte mohou mít novorozenci při narození velmi nízkou hladinu cukru v krvi a je u nich také vyšší riziko dechových potíží. U dětí narozených s nadbytečným množstvím inzulínu existuje riziko obezity a v dospělosti riziko diabetu 2. typu.4

Léčba těhotenské cukrovky2

Je důležité řídit se pokyny odborného zdravotnického pracovníka a zahájit předepsanou léčbu na základě jeho doporučení co nejdříve. Cílem je udržovat hladinu cukru v krvi ve zdraví prospěšném rozmezí, srovnatelném s těhotnými ženami, které těhotenskou cukrovku nemají.

Léčba zahrnuje vždy individuální stravovací plán a pravidelnou tělesnou aktivitu. Rovněž může být nezbytná pravidelná kontrola krevního cukru a inzulínové injekce. Úspěšné kontrolování těhotenské cukrovky může napomoci snížit riziko porodu císařským řezem, který může být nutný, pokud Vaše dítě bude příliš velké.2

Staying active

Zamezení hypoglykemii6

Typ a délka fyzických aktivit mají na hladinu cukru v krvi různé účinky. Mírné cvičení může snižovat hladinu cukru v krvi. Některé léky snižující hladinu cukru, např. inzulin, v kombinaci s dlouhodobým mírným cvičením mohou způsobit hypoglykémii (příliš nízká hladina cukru v krvi, která může být nebezpečná).

Pokud užíváte nějaké léky ke snížení hladiny cukru v krvi, poraďte se se svým lékařem. Na druhé straně může intenzivní cvičení hladinu cukru v krvi zvýšit, protože tělo uvolňuje uložený cukr, aby zvládlo vysoké energetické nároky. Pro jistotu si hladinu cukru v krvi otestujte před i po cvičení.

Kontrolování hladiny cukru v krvi při těhotenské cukrovce je důležité7

Aby se zabránilo negativním následkům těhotenské cukrovky, měla by hladina cukru v krvi být udržována v určitém rozmezí. Sledování hladiny cukru v krvi se provádí pomocí glukometru. Jednoduše odeberete kapku krve píchnutím se do prstu a glukometr Vám sdělí, kolik cukru v té době v krvi máte. Zeptejte se svého lékaře na Vaše individuální rozmezí cílové hladiny krevního cukru.

Jak se nejlépe připravit na testy hladiny cukru v krvi

Pravidelné sledování hladiny cukru v krvi hraje zásadní roli při přijímání vhodných rozhodnutí ohledně léčby.8 Abyste získali spolehlivé výsledky, je třeba při provádění testu hladiny cukru v krvi zvážit některé základní přípravné kroky:

  1. Vzhledem k tomu, že nepatrné množství potu, vlhkosti atd. na pokožce může ovlivnit měření9, vždy si umyjte ruce mýdlem a teplou vodou, opláchněte a dobře osušte.

  2. Lancety jsou prostředky na jedno použití: Pro každý test cukru v krvi použijte novou lancetu.

  3. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce ke glukometru

Uvedené kroky Vám pomohou získat vzorek čisté krve.

Další informace a personalizované poradenství týkající se diabetu a těhotenství Vám poskytne odborný zdravotnický pracovník.

Reference:

1. https://www.diabetes.org/diabetes/gestational-diabetes. Accessed August 2020.
2. https://www.diabetes.org/diabetes/gestational-diabetes/how-to-treat-gestational-diabetes. Accessed August 2020.
3. Noctor E, Dunne FP. Type 2 diabetes after gestational diabetes: The influence of changing diagnostic criteria. World J Diabetes. 2015 Mar 15;6(2):234-44. doi: 10.4239/wjd.v6.i2.234. PMID: 25789105; PMCID: PMC4360417.
4. https://www.diabetes.org/diabetes/gestational-diabetes/how-will-this-impact-my-baby. Accessed August 2020.
5. https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-diabetes/gestational-diabetes. Accessed August 2020.
6. https://diabetes.org/health-wellness/fitness/blood-glucose-and-exercise. Accessed August 2020.
7. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Medical Care in Diabetes 2020 Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1):S183– S192 | https://doi.org/10.2337/dc20-S014.
8. Immanuel J, Simmons D, Diabetes Care, 2018, Oct;41(10):20153-2058.
9. Barry H. Ginsberg. Journal of Diabetes Science and Technology. (Abstract Paragraph 1).