Image: ARROW DOWN

CONTOUR®DIABETES app

Léčba diabetu sofistikovanějším způsobem.
Snadněji testujte, sledujte a sdílejte výsledky, abyste lépe porozuměli vašim vzorcům glukózy v krvi.1

 

© Copyright 2019. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.
Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Smartlight, Second-Chance a logo Second-Chance sampling jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je obchodní značka společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a používají se výhradně pro informační účely. Nelze z nich vyvozovat nebo předpokládat žádný vztah ani podporu.Datum vypracování: Srpen 2019. Kód: G.DC.07.2019. PP-CN-Mtr-GBL-XXXX

Koupit