Image: SCROLL DOWN V

Péče o sebe

>>VZDĚLÁVÁNÍ PRO DIABETIKY

Péče o sebe
Vy a Váš podpůrný tým

Emoce
U lidí s diabetem je běžné, že prožijí širokou škálu pocitů od zlosti, odmítnutí až k pocitu beznaděje. Je důležité si uvědomit, že tyto pocity jsou normální a jsou součástí Vaší schopnosti vyrovnat se s diagnózou diabetu nebo rozvojem komplikací. Tyto pocity mohou přicházet a odcházet. Pokud cítíte, že se nemůžete vyrovnat s pocity, nebo Vás dostanou do stavu, že se nebudete moci starat o svůj diabetes, je důležité, aby Vám byla poskytnuta pomoc. Mnoho lidí trpících diabetem má zkušenosti s depresí, která může být léčena takovým způsobem, že jim nebrání v běžném zvládání diabetu.

Podpora

Vaše rodina a přátelé
Každý, kdo Vás bude podporovat, je součástí Vašeho týmu. Nechte své přátele a rodinu, aby Vám pomohli dobře se o sebe starat. Je vhodné mít některého člena rodiny, který s Vámi bude navštěvovat vzdělávací kurzy týkající se diabetu. Nebudou to pro Vás jen druhé oči a uši, ale budete mít někoho, kdo Vám pomůže porozumět všem aspektům Vašeho plánu, jak zvládnout diabetes.

Váš tým profesionálů
Někdy si ve snaze o zvládání diabetu můžete připadat osamělí. Ale nejste sami. Existuje mnoho zdravotnických profesionálů, kteří mohou být součástí Vašeho týmu, aby Vám pomohli zvládat diabetes a uchovat si zdraví. Pamatujte si, VY jste nejdůležitější součástí Vašeho diabetologického týmu, ale nejste sami.

Nemusíte být vždy schopni zapojit všechny členy týmu, ale je užitečné pochopit, jaké informace, podporu a péči Vám může každý z nich poskytnout. Různí zdravotničtí odborníci Vám mohou pomoci dozvědět se o diabetu a poradit, jak se o sebe dobře starat. Práce se zdravotnickými odborníky má dva úhly pohledu: zaprvé potřebují, abyste je informovali, jak se věci mají (jak vše funguje) a za druhé, když potřebujete pomoc. Vy jste klíčovým členem týmu.

Diabetologická edukační sestra
Je zdravotnický profesionál, který Vás učí o každodenní péči o diabetes. Edukační sestra Vás může poučit o následujícím:

 • Zdravém stravování
 • Aktivitě
 • Monitorování hladiny krevního cukru
 • Užívání léků
 • Řešení problémů
 • Zdravém zvládání diabetu
 • Snížení rizik komplikací
 • A mnohém dalším

Je dobré zeptat se diabetologické edukační sestry, jaké kurzy máte absolvovat. Může být užitečné absolvovat nějaký druh diabetologického kurzu každý rok, protože diabetologická péče se neustále mění.

Dietní sestra
Je expert na potraviny a výživu. Dietní sestra Vám pomůže najít jídelníček, který Vám bude vyhovovat. Dietní sestra Vás může naučit jak:

 • Sestavit jídelníček
 • Používat jídelníček
 • Číst etikety na potravinách/složení
 • Nakupovat potraviny
 • Vybírat zdravější jídla, když jíte mimo domov
 • Najít vhodnou kuchařku (knihu receptů), která bude vyhovovat Vašim potřebám
 • Změnit recepty, které máte rádi a přetvořit je tak, aby byly pro Vás vhodnější
 • A mnoho dalšího

Je dobré setkat se s dietní sestrou každých 6 měsíců nebo v okamžiku kdy máte jakékoliv problémy či dotazy.

Lékař, ošetřovatel nebo praktická (všeobecná) sestra
Lékař, ošetřovatel nebo praktická sestra se budou starat o Vaše celkové zdraví, stejně jako o Váš plán, jak zvládat diabetes. Kromě obvodního lékaře, který Vám poskytuje základní péči, chce mnoho lidí navštěvovat specialistu, který se nazývá endokrinolog nebo diabetolog. Váš doktor s Vámi bude mluvit o:

 • Vašem léčebném plánu a cílech
 • Potřebě vzdělávání
 • Laboratorních testech a výsledcích
 • Otázkách Vašeho celkového zdraví
 • Lécích

Farmaceut
Je expert na léky a na to jak ty které léky mohou ovlivnit vaše tělo. Farmaceut Vás může poučit o následujícím:

 • Systému monitorování krevní glukózy
 • Jaké testovací proužky jsou vhodné do Vašeho systému monitorování krevní glukózy
 • Zda můžete užívat Vaše léky spolu s jídlem nebo ne
 • Na jaké vedlejší účinky dávat pozor
 • Jaké další léky nemusí být kompatibilní s Vašimi léky na diabetes
 • Jak uchovávat léky
 • Jaké volně prodejné léky jsou pro Vás nejlepší

Je nanejvýš vhodné nakupovat všechny Vaše léky u stejného lékárníka, a ujistit se, že všichni členové Vašeho týmu znají všechny léky, které berete, a to jak předepsané, tak volně prodejné. Toto se týká také dalších přípravků, jakými jsou vitamíny a bylinné doplňky.

Lékař na choroby nohou
Je vyškolen, aby se staral o problémy nohou a chodidel. Lékař nohou (tzv. podiatrista) Vám může pomoci naučit se starat o nohy a je nejlepší osobou pro léčbu všech Vašich problémů s nohami. Podiatrista s Vámi bude mluvit o tom:

 • Jak denně pečovat o své nohy
 • Jak pečovat o svá chodidla a nohy
 • O problémech s tím spojených a jak jim předcházet

Jak často se mám sejít se svým týmem?
Svého lékárníka uvidíte téměř tak často, jak budete navštěvovat lékárnu a když tam budete, můžete se ho zeptat na mnoho otázek. Budete pravděpodobně také potřebovat sejít se s ostatními členy týmu. Zeptejte se každého z nich, jak často jej máte navštívit. Co nejlepší využití všech poskytovatelů zdravotní péče je klíčové pro to, aby Váš plán zvládání diabetu byl co nejúčinnější.

>>VZDĚLÁVÁNÍ PRO DIABETIKY

Vzdělávání pro diabetiky

Lidem trpícím diabetem je doporučováno vzdělávání o diabetu, přičemž zůstává podstatná aktualizace informací. Promluvte si se svým zdravotnickým týmem o Vašich potřebách týkajících se diabetologického vzdělávání. Mnoho nemocnic a klinik nebo lékařských ordinací má vzdělávací program pro diabetiky. Mezi užitečné zdroje pro hledání vzdělávacích programů týkajících se diabetu patří:

 • Americká diabetologická asociace (American Diabetes Association - ADA)
 • Evropská asociace pro studium diabetu (European Association for the Study of Diabetes - EASD)
 • Americká asociace diabetologických edukátorů (American Association of Diabetes Educators - AADE)
 • Federace evropských sester v diabetologii (The Federation of European Nurses in Diabetes - FEND)
 • Japonská akademie pro diabetologické vzdělávání a ošetřovatelství (Japan Academy of Diabetes Education Nursing - JADEN)
 • Váš poskytovatel zdravotní péče
 • Webové stránky diabetologické asociace Vaší země

Samostatné zvládání diabetu Vám pomůže optimalizovat kontrolu hladiny krevního cukru, předejít komplikacím a maximalizovat kvalitu života s diabetem. Diabetologické edukační sestry poskytují ínformace o každodenních aspektech diabetologické péče, například jak aplikovat léky (zahrnující inzulin), kontrolovat hladinu krevní glukózy, rozpoznat symptomy hypoglykemie nebo hyperglykemie a jak přizpůsobit léčbu, když jste nemocní. Diabetologické edukační sestry by měly také řešit psychosociální problémy, protože emoční a psychická vyrovnanost zlepšuje výsledky léčby diabetu.

Koupit