Image: SCROLL DOWN V

Testování diabetu

>> TESTOVÁNÍ KETONŮ

Testování diabetu

Testování hladiny krevního cukru

Úvod
Pečujte o svůj diabetes a své zdraví, je důležité udržet Vaši hladinu krevního cukru v rovnováze. Nejdůležitější je a nejvíce Vám pomůže si pravidelně monitorovat hladinu krevní glukózy. Někdy se cítíte dobře, ale pouze test krevního cukru Vám může říci, zda je Váš krevní cukr v normě.

Někteří lidé mají pocit, že sebemonitorování může být nepříjemné, nepohodlné, dokonce obtěžující, ale testování Vám umožní zjistit, jestli Vám Váš jídelníček, léky a aktivita prospívají. Sebemonitorování je znalost a znalost je síla. Větší znalosti o hladině Vašeho krevního cukru umožní Vám i Vašemu zdravotnickému týmu lepší rozhodování ohledně celkového plánu léčby diabetu.

Jak mi mohou pomoci krevní testy ze dne na den?
Výzkumy ukazují, že udržení hladiny krevního cukru v přijatelném rozmezí pomáhá chránit před komplikacemi spojenými s diabetem. Můžete snížit riziko očních problémů, onemocnění ledvin, poškození nervů a srdečních problémů. Když pochopíte, jak zvládat svou hladinu krevního cukru, můžete se den ze dne cítit lépe. Vysoká hladina krevního cukru může způsobit pocit netečnosti, žízeň a časté močení. Nízká hladina krevního cukru může vyvolat pocit třesu a zpocenosti, a protože nízká hladina krevního cukru vyžaduje okamžitý zásah, můžou tyto stavy nízkého krevního cukru podstatně narušit Váš den.

Jak často mám testovat svou hladinu krevního cukru?
Mnohé studie ukázaly, že sebemonitoring krevní glukózy je užitečný pro lidi trpící jak diabetem 1. typu, tak 2. typu. Jak často máte provádět test závisí na typu diabetu, kterým trpíte a může se lišit člověk od člověka. Vy a Váš zdravotnický tým můžete rozhodnout o optimálním testovacím harmonogramu.

Kdy mám testovat svou hladinu krevního cukru ?
Denní doba, ve kterou máte provádět test, se může lišit a závisí na Vašem léčebném plánu. Obecně byste měli testování provádět v tu dobu během dne, kdy potřebujete znát svou hodnotu hladiny krevního cukru; buď když potřebujete posoudit, jak funguje léčba nebo jaký lék si vzít. Mnoho lidí dělá ráno jako první věc to, že provede kontrolu hladiny krevního cukru. Tato informace Vám řekne, jak účinkovaly léky přes noc. Někteří lidé užívají léky před jídlem proto, aby se jejich krevní cukr udržel pod kontrolou. Jestliže užíváte léky před jídlem, můžete si chtít zkontrolovat hladinu krevního cukru před a 2 hodiny po jídle, abyste viděli, jak léky účinkují.

Vše o tom, co je to postprandiální (poobědový, po jídle) krevní cukr?
Hladina krevního cukru roste dokonce i u lidí, kteří diabetem netrpí. U lidí s diabetem je po jídle hladina často vyšší než u lidí bez diabetu. Hladina krevního cukru klesá zpět během několika následujících hodin, a to v závislosti na jídle a množství pohybu po jídle. Často nepřemýšlíme o tom, kolik času za den strávíme ve stavu po jídle, ale ve skutečnosti lidé stráví v postprandiálním stavu nejméně polovinu času. Cílem diabetologického plánu je udržet hladinu krevního cukru co nejblíže normě, jak to je jen možné, bez častého výskytu nízké hladiny krevního cukru. Z výzkumů vyplývá, že postprandiální doba významě přispívá k celkovému průměru hodnoty hladiny krevního cukru (měřeno pomocí A1c).

Proč je důležité postprandiální (po jídle) testování ?
V roce 2007 Mezinárodní diabetologická federace ( International Diabetes Federation) zkoumala 4 velmi důležité otázky:

 1. Je postprandiální hyperglykemie (vysoký krevní cukr) škodlivá?
 2. Je léčba postprandiální hyperglykemie užitečná?
 3. Jaké terapie jsou účinné při léčbě krevního cukru po jídle?
 4. Jaké jsou cíle krevního cukru po jídle a jak by měly být hodnoceny?

Mezinárodní diabetologická federace vydala směrnice, které se zaměřují na všechny tyto otázky včetně rozsáhlého výzkumu a odborných posudků. Bylo stanoveno, že hladina krevního cukru po jídle je úzce spojena s komplikacemi doprovázejícími diabetes. Takže v krátkosti, odpověď na první otázku je: Ano, vysoký krevní cukr po jídle je škodlivý.

Dvě významné studie ukazují, že zlepšená kontrola krevní glukózy může snižovat riziko komplikací spojených s nekontrolovaným diabetem:

 1. The Diabetes Control and Complications Trial (Kontrola diabetu a zkouška komplikací), prováděno u lidí s diabetem 1. typu
 2. The United Kingdom Prospective Diabetes Study (Prospektivní studie diabetu v UK) , prováděno u lidí s diabetem 2. Typu

Řada dalších klinických studií také podporuje přínos kontroly hladiny krevního cukru během celého dne. Studie ukazují, že jsou důležité obě hodnoty, jak hodnota hladiny krevního cukru na lačno, tak po jídle, a že bez zacílení na krevní cukr po jídle nemůže být dosaženo jejich stálé odpovídající hodnoty (normy). Takže v krátkosti, odpověď na otázku 2 je: Ano, léčba hyperglykemie po jídle je užitečná.

Existuje řada terapií, které se specificky zaměřují na hladinu krevního cukru po jídle. Plánování jídla, fyzická aktivita a kontrola váhy zůstávají základními kameny léčby diabetu. Výsledky testů po jídle poskytují důležité informace o vlivu Vašeho jídelníčku a dokonce specifických potravin na hladinu krevního cukru. Některé perorální léky podávané u lidí s 2. typem diabetu jsou specificky zaměřené na hladinu glukózy po jídle a některé typy inzulinu také snižují hladinu krevního cukru po jídle.

Jaká by měla být moje hladina krevního cukru po jídle?
Mezinárodní diabetologická federace a další organizace definují normální glukózovou toleranci jako 140 mg/dL (<7,8 mmol/L) 2 hodiny po zátěži, způsobené požitím 75g glukózy. Za cílovou hodnotu hladiny glukózy po jídle u lidí s diabetem je některými odborníky považována hodnota jen 140 mg/dL (7,8 mmmol/L) nebo až do 180 mg/dL (8 mmol/L). Vy a Váš zdravotnický tým můžete stanovit optimální cílové rozmezí.

Kdy mám testovat svou hladinu krevního cukru po jídle?
Testování v časovém rozmezí 1 až 4 hodin koreluje s A1c. Nicméně, je doporučováno 2 hodinové časové rozmezí, které odpovídá směrnicím o glukóze, stanoveným většinou diabetologických organizací a lékařských společností. Měření po 2 hodinách může být bezpečnější pro lidi, kteří se léčí inzulinem, protože minimalizuje riziko předávkování bolus inzulinem při vysokém krevním cukru.

Jak často mám testovat svou hladinu krevního cukru po jídle?
Sebemonitoring hladiny krevní glukózy umožňuje lidem získat informace o plazmatické glukóze v reálném čase, a to je pro ně nejlepší způsob, jak pochopit a porozumět léčbě diabetu. Testování Vám pomáhá včas zvolit léčbu a dosáhnout a udržovat hladinu krevního cukru blízko normálních hodnot a poskytuje zpětnou vazbu týkající se Vaší léčby diabetu. Frekvence testování a konkrétní časy testování mohou být stanoveny Vámi a Vašimi lékaři tak, aby Vám pomohly se cítit dobře a žít zdravě s diabetem.

Takže v souhrnu: jak testování hladiny krevního cukru na lačno tak po jídle je důležité a poskytuje různé informace ohledně Vaší léčby diabetu. Zavedení testování jako pravidelné činnosti Vám pomůže nejlépe zvládnout diabetes a zůstat zdravými a žít dobře i s diabetem.

>> TESTOVÁNÍ KETONŮ

Testování ketonů

Co jsou ketony?
Ketony jsou typem kyseliny, která je vylučována, když Vaše tělo spaluje tuk, aby získalo energii (tuk je pro tělo zdrojem paliva). Jestliže je v krevním řečišti příliš málo inzulinu, aby pomohl cukru dostat se do buněk, hledá tělo jiné druhy paliva pro spálení (přeměnu na energii). Když Vaše tělo spaluje uložené tuky, začínají se v těle tvořit ketony. Ketony jsou z Vašeho krevního řečiště vylučovány močí. Pokud se ketony začnou v krevním řečišti tvořit, a pokud se tam nahromadí v příliš velkém množství, může to vést k vážnému problému nazývanému ketoacidóza.

Kdo by měl ketony testovat?
Protože inzulin pomáhá tělu využívat cukr jako zdroj energie místo tuku, chrání také před hromaděním ketonů. Lidé s 1. typem diabetu vytváří ketony snadněji, než lidé s 2. typem diabetu, protože mají často méně inzulinu vyrobeného jejich vlastním tělem než lidé s 2. typem diabetu. Každý s 1. typem diabetu by měl vědět a být instruován svým zdravotnickým týmem, jak a kdy provádět test ketonů ve své moči (např. během nemoci a v období stresu). Lidé s 2. typem diabetu mají mnohem menší pravděpodobnost, že budou mít problémy s ketony, ale každý, kdo trpí diabetem, by měl znát varovné příznaky a vědět, kdy provést test. Testování ketonů je důležité stejně jako testování hladiny krevního cukru. Nalezení ketonů ve vaší moči je známkou toho, že je nutné přijmout opatření, abyste se vyhnuli problémům.

Testování ketonů je často doporučováno u lidí s 1. typem nebo 2. typem diabetu, u žen, které otěhotněly a které trpí gestačním diabetem.

Kdy mám testovat svou moč na přítomnost ketonů?

Váš zdravotnický tým Vám řekne, kdy máte provést test na přítomnost ketonů. Je vhodné provést test, když:

 • Vaše hladina krevního cukru je 250 mg/dL (13,9 mmol/L) nebo vyšší ve dvou testech za sebou.
 • Jste nemocní (dokonce i bez teploty), protože nemoc může způsobit přítomnost ketonů.
 • Zvracíte nebo máte průjem.
 • Jste ve stresu nebo jste rozrušní.
 • Jste těhotná.

Existují podmínky, ve kterých můžete potřebovat více inzulinu než obvykle, tudíž můžete během těchto situací podstupovat riziko, že se začnou tvořit ketony.

Jak mám testovat ketony ve své moči?
Testování Vaší moči na přítomnost ketonů je velmi snadné. Můžete použít jednoduchý testovací proužek, jakým je Ketostix™ od firmy Bayer, který ponoříte a můžete hned odečíst výsledek. Jestliže dojde ke změně barvy proužku při ponoření do vzorku moči, jsou ve Vaší moči přítomny ketony.

Tyto proužky můžete zakoupit v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb. Testovací proužky na přítomnost ketonů jsou dostupné v zásobníku nebo jako jednotlivě zabalené proužky ve fólii. Jsou citlivé na světlo a vlhkost, a tak je vhodné skladovat je v utěsněných nádobách s víkem. Vždy zkontrolujte datum expirace na obalu nebo na jednotlivě fóliově balených proužcích a nepoužívejte prošlé testovací proužky. Některé proužky na analýzu moči provádějí test i jiných látek v moči a mohou být matoucí pro odečet výsledku. Nejjednodušší variantou je tedy pořízení proužků, které kontrolují pouze ketony v moči.

Z ketoacidózy se může velmi rychle vyvinout velmi vážný problém. Pokud vyšetření ketonů zůstávají vysoká, nebo pokud máte časné příznaky diabetické ketoacidózy (DKA), je jistější kontaktovat Vašeho lékaře.

Časné příznaky DKA zahrnují:

 • Bolest v žaludku.
 • Nevolnost a zvracení.
 • Zrychlené dýchání.
 • Dech je cítit po ovoci.

Pokud máte některý z těchto symptomů a ketony v moči, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte na pohotovost.

Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1c neboli A1c je krevní test, který se provádí každé 2-3 měsíce a poskytuje Vám celkovou představu o kontrole hladiny krevního cukru v průběhu daného období. Denní testování krve Vám poskytuje informace o tom, jak hladina krevního cukru reaguje na Váš jídelníček, aktivitu, nemoci, léky a další aspekty denního režimu. A1c slouží spíše jako přehled a přibližuje Vaši průměrnou hladinu krevního cukru. Je to velmi užitečná informace a je důležité diskutovat s lékařským týmem obojí, jak denní krevní testy, tak hodnotu A1c.

Právě tak, jak stanovujete cílovou hodnotu pro svoji denní hladinu glukózy v krvi, je vhodné s lékařem nastavit cílové rozmezí pro hodnotu A1c. Lidé bez diabetu mají obecně A1c pod 6%. Některé zdravotnické směrnice doporučují zkusit udržet A1c pod 7% a jiné navrhují pod 6,5%, ale jedná se o individuální rozhodnutí mezi Vámi a Vaším lékařem.

Koupit