Image: SCROLL DOWN V

Zvládání komplikací a jejich předcházení u diabetu

>> VAŠE OČI, LEDVINY A NERVY
>> VAŠE SRDCE, KŮŽE A ZUBY

Zvládání komplikací a jejich předcházení u diabetu

Úvod
Dr. William Polonsky, dobře známý expert na diabetes, jednou řekl, „Dobře kontrolovaná hladina krevního cukru NEMŮŽE NIC způsobit.“ Většina komplikací spojených s diabetem je způsobena vysokou hladinou krevního cukru. Pokud hladina krevního cukru zůstane pod kontrolou, můžete minimalizovat krátkodobé i dlouhodobé komplikace způsobené diabetem. Může být děsivé slyšet o problémech, které mohou někdy postupem času nastat, když není hladina krevního cukru dobře kontrolována, ale je důležité pochopit, jak může trvalá hladina vysokého krevního cukru ovlivnit různé části Vašeho těla. Dozvíte se co můžete udělat, abyste se vyhnuli těmto problémům.

Komplikace spojené s diabetem jsou jak mikrovaskulární (týkající se malých krevních žil) tak makrovaskulární (týkající se velkých krevních žil).

Mikrovaskulární komplikace diabetu zahrnují:

 • Retinopatie (onemocnění očí)
 • Nefropatie (onemocnění ledvin)
 • Neuropatie (nervová onemocnění)

Makrovaskulární komplikace diabetu zahrnují:

 • Kardiovaskulární onemocnění (týkající se srdce, jako je infarkt myokardu nebo ischemická choroba srdeční)
 • Onemocnění periferních cév (týkající se velkých krevních cév rukou, nohou a chodidel)
 • Cerebrovaskulární onemocnění ( týkající se mozku, jako je cévní mozková příhoda)

>> VAŠE OČI, LEDVINY A NERVY

Vaše oči, ledviny a nervy

Retinopatie (onemocnění očí)

Nonproliferativní retinopatie je nejčastější onemocnění očí u lidí trpících diabetem. Velmi často se nevyskytují žádné příznaky a ani v časných stádiích onemocnění nejsou žádné poruchy vidění. To se ale může zhoršit s nekontrolovanou hladinou krevního cukru. Je důležité podstoupit pravidelné roční vyšetření očí. V raných stádiích retinopatie mohou být zablokovány drobné krevní cévky očí, takže sítnice nemá dostatečné krevní zásobení, jaké potřebuje. Pokud se to zjistí včas, může pomoci léčba a lze zabránit zhoršování zdravotního stavu.

Jestliže se nonproliferativní retinopatie vyvine v proliferativní retinopatii, vznikají nové krevní cévy které se snaží zajistit přísun krve do poškozené sítnice. Tyto nové cévy mají velmi tenké stěny a mohou prosakovat. Proliferativní retinopatie se může nadále zhoršovat a svazky nových krevních cév mohou začít zvedat sítnici a způsobit její oddělení. V této fázi může nastat ztráta zraku.

Makulární edém, neboli otok, který se může vyskytnout během jakékoli fáze retinopatie, je způsoben prosakováním tekutiny do oka. Může způsobit ztrátu zraku.

V industrializovaných zemích je diabetická retinopatie nejčastější příčinou ztráty zraku. A přibližně jeden z pěti pacientů s 2. typem diabetu má retinopatii. Opět je pro lidi trpící diabetem důležité podstoupit roční rozšířené vyšetření za účelem zjistění stavu zdraví jejich očí.

Jakmile je diagnostikována retinopatie, může být vývoj onemocnění zpomalen lepší kontrolu hladiny krevního cukru. Pokročilejší stádia mohou být léčena pomocí laserové fotokoagulace.

Udržování hladiny krevního cukru ve stanoveném rozmezí pomůže předejít další progresi komplikací onemocnění očí nebo ji zpomalit.

Vaše ledviny

Nefropatie (onemocnění ledvin)
Diabetická nefropatie se vyskytuje u 20% až 40% pacientů s diabetem a je hlavní příčinou selhání ledvin u pacientů z rozvojových zemí. Je charakterizována proteinurií (bílkoviny v moči), zvýšeným krevním tlakem a progresivní renální (ledvinovou) dysfunkcí.

Stádia nefropatie zahrnují:

 • Mikroalbuminurie
 • Zjevnou nefropatii
 • Terminální selhání ledvin (End Stage Renal Disease -ESRD)

Nejranějším příznakem nefropatie je mikroalbuminurie, pro kterou je charakteristická nepatrně zvýšená hladina albuminu v moči (≥30 mg/den). Neléčená mikroalbuminurie bude pomalu postupovat a za 10 - 15 let přejde ve zjevnou nefropatii nebo makroalbuminurii (≥300 mg/den), která je často doprovázena vysokým krevním tlakem a otoky. Více než 75% pacientů s diabetem 1. typu a 20% pacientů diabetem 2. typu má po nástupu zjevné nefropatie riziko progrese ESRD.

Lidé s diabetem 1. typu by měli být na mikroalbuminurii testováni přibližně za 5 let po zjištění diabetu a lidé s 2. typem diabetu by měli být na mikroalbuminurii testováni současně se zjištěním diabetu. Lidé s diabetem by měli svou moč testovat na přítomnost kreatininu a albuminu každý rok.

Udržování hladiny krevního cukru ve stanoveném rozmezí pomůže předejít další progresi komplikací onemocnění ledvinovou nebo ji zpomalit.

Vaše nervy

Neuropatie (poškození nervů)
Diabetická neuropatie se vyskytuje přibližně u poloviny lidí trpících diabetem. Je to skupina onemocnění nervů s různými příznaky a symptomy. Neuropatie může být:

 • Periferní neuropatie, která postihuje chodidla, prsty, nohy, paže a ruce.
 • Autonomní neuropatie, která postihuje srdce a krevní cévy, zažívací trakt, močové cesty, pohlavní orgány, potní žlázy a oči.
 • Proximální neuropatie, která postihuje stehna, boky a hýždě.
 • Fokální neuropatie, která postihuje oči, obličejové svaly, uši, pánev a spodní část zad, stehna a břicho.

Symptomy periferní neuropatie zahrnují strnulost nebo necitlivost; mravenčení, palčivý nebo bodavý pocit; ostré bolesti nebo křeče; extrémní citlivost na dotek; a ztrátu rovnováhy a koordinace. Periferní neuropatie se typicky vyskytuje nejdříve na chodidlech a nohou, než postihne ruce a paže. Lidé s diabetem by měli denně kontrolovat svá chodidla, zda nemají poranění, kterých si nevšimli a to zejména pokud mají sníženou citlivost způsobenou periferní neuropatií. Puchýře a boláky na chodidlech musí být okamžitě ošetřeny, aby se předešlo infekci.

Autonomní neuropatie může způsobit změny v trávení (tzv. gastroparézy), potíže s polykáním, nepravidelnou stolici a změny v činnosti močového měchýře, například močovou inkontinenci. Může také způsobit změny v sexuální reakci a pocení. Pacienti s autonomní neuropatií mohou mít také problémy s rozpoznáním nízké hladiny krevního cukru.

Proximální neuropatie, která je častější u starších pacientů a u těch kteří mají 2. typ diabetu, obvykle začíná jako bolest stehen, kyčlí, hýždí nebo nohou (na jedné straně těla) a způsobuje slabost nohou. Lidé s proximální neuropatií nejsou často schopni bez pomoci vstát ze sedu.

Fokální neuropatie způsobuje náhlou slabost jednoho nervu nebo skupiny nervů a nejčastěji postihuje hlavu, trup či nohy. Symptomy fokální neuropatie zahrnují neschopnost zaostřit, dvojité vidění, bolesti za jedním okem, ochrnutí jedné strany obličeje, silné bolesti v dolní části zad nebo pánve, bolesti na hrudi nebo na břiše, nebo bolest na vnější straně holenní kosti nebo na vnitřní straně chodidel.

Udržování hladiny krevního cukru ve stanoveném rozmezí pomůže předejít další progresi komplikací onemocnění nervů nebo ji zpomalit.

 

>> VAŠE SRDCE, KŮŽE A ZUBY

Vaše srdce, kůže a zuby

Vaše srdce
Diabetes 2 - 4 krát zvyšuje riziko onemocnění srdce. Pokud budete dodržovat zdravý životní styl, můžete toto riziko značně snížit.

Udržování hladiny krevního cukru ve stanoveném rozmezí pomůže předejít další progresi komplikací onemocnění srdce nebo ji zpomalit.

Užitečné definice

 • Lipidy - krevní tuky.
 • Cholesterol - voskovitá, jako tuk vypadající látka produkovaná játry, která pomáhá Vašim buňkám fungovat. Vaše tělo vytváří všechen cholesterol, který potřebuje.
 • LDL (low-density lipoprotein) - známý jako „špatný cholesterol“, protože se nalepuje na stěny krevních cév.
 • HDL (high-density lipoprotein) - známý jako „dobrý cholesterol“, protože odnáší zpátky nalepený (LDL) cholesterol.
 • Triglyceridy - jiný druh tuku v krvi. Hladiny se mohou po konzumaci hodně tučného jídla zvednout.
 • Lipidový profil - řada laboratorních testů zahrnující LDL, HDL a triglyceridy.

Jaké jsou rizikové faktory pro onemocnění srdce?
Existuje mnoho rizikových faktorů pro onemocnění srdce. 

 • Věk: více než 45 let, pokud jste muž a více než 55 let, pokud jste žena
 • Výskyt onemocnění srdce v rodině
 • Kouření
 • Vysoký krevní tlak
 • Nízký HDL
 • Vysoký LDL
 • Vysoké triglyceridy
 • Vysoký cholesterol
 • Málo nebo žádný denní pohyb
 • Diabetes

Ženy s diabetem mají vyšší riziko vzniku onemocnění srdce, zvláště po menopauze, než ženy bez diabetu. Promluvte si se svým zdravotnickým týmem o Vašem riziku. Čím více splňujete rizikových faktorů, tím větší je riziko onemocnění srdce. Vzhledem k tomu, že nemůžete ovlivnit některé z těchto faktorů, je dobré změnit to, co ovlivnit můžete, jako je snížení cholesterolu.

Jak snížím hladinu svého cholesterolu?
Váš zdravotnický tým Vám pomůže přistoupit na plán zdravého životního stylu. Tato tabulka Vám poskytuje představu o tom, na co se zaměřit a co doporučit.

krve

Nejlepší výsledky

Riziko stoupá, když hladina je

Co dělat pro snížení rizika

Cholesterol

Méně než 5,2 mmol/l (200 mg/dl)

VYSOKÁ

Jezte méně nasycených tuků Jezte méně cholesterolu

LDL (špatný cholesterol)

Pokud máte diabetes méně než 2,6 mmol/l

(100 mg/dl)

VYSOKÁ

Jezte méně nasycených tuků Jezte méně cholesterolu Zachovejte si zdravou váhu

Léky (pokud jsou předepsané)

HDL (dobrý cholesterol)

Pro ženy: více než 1,3 mmol/l (50 mg/dl) 

Pro muže: více než 1,1 mmol/l (40 mg/dl)

NÍZKÁ

Pravidelně cvičte Přestaňte kouřit Zachovejte si zdravou váhu

Triglyceridy

Méně než 5,2 mmol/l (200 mg/dl)

VYSOKÁ

Snižte alkohol Pravidelně cvičte Zachovejte si zdravou váhu

Triglyceridy

Pokud máte onemocnění srdce méně než 3,9 mmol/l (150 mg/dl)

VYSOKÁ

Jezte méně jednoduchých cukrů

Jezte méně nasycených tuků Léky(pokud jsou předepsané)

 

Vaše kůže a zuby
Správná péče o kůži je důležitá pro každého z nás. Udržování hladiny Vašeho krevního cukru v normě pomáhá chránit před bakteriálními infekcemi, jako jsou ječná zrna, nežity a plísně podobné kvasinkám, které způsobují svědící vyrážky v záhybech kůže. Suchá kůže se může běžně vyskytovat u lidí s nekontrolovaným diabetem, ale těmto problémům můžete předejít, pokud se budete denně o svou kůži dobře starat. Pokud si myslíte, že máte bakteriální nebo plísňovou infekci, zavolejte svému lékaři.

Všichni bychom měli chodit pravidelně k zubaři a starat se dobře o své zuby a dásně. Udržováním hladiny krevního cukru ve správném rozmezí můžete pomoci zabránit růstu bakterií v ústech. Prováděním správné ústní hygieny a pravidelnými návštěvami zubaře můžete zabránit vzniku paradentózy.

Koupit