Diabetes 1. typu

Základní informace pro pacienty s diabetem 1. typu

Pokud máte diabetes, nejste v tom sami. Na celém světě žijí miliony lidí s diabetes – asi 5 % z nich má diabetes 1. typu a 95 % má diabetes 2. typu. Diabetes 1. typu se vyskytuje v každém věku. Jde o zvládnutelnou chorobu a se správnou léčbou od raného věku můžete žít dlouhý a naplněný život. Důležité je správné stravování, cvičení, sociální podpora, sledování hladiny cukru v krvi a léčba inzulínem a dalšími perorálními léky!

Diabetes – co byste měli vědět

Diabetes je stav, kdy je množství cukru (glukózy) v krvi vyšší, než je běžné. Diabetes 1. typu je stav, kdy tělo produkuje málo nebo žádný inzulín. Inzulín je potřebný k tomu, aby se cukr dostal do buněk Vašeho těla. Cukr pochází z jídla, které jíte, a používá se ve všech buňkách a orgánech k výrobě energie, která udrží vaše tělo v chodu.

Inzulín, který ve vašem těle chybí, musí být nahrazen. Inzulín nelze užívat ústy, ale je nutné jej aplikovat injekčně.

Lidé s diabetem 2. typu jsou stále schopni produkovat inzulín, ale buňky nejsou schopny na inzulín správně reagovat. Většina lidí s diabetem 2. typu potřebuje pilulky a/nebo inzulínové injekce k regulaci množství cukru v krvi (nazývané také hladina cukru v krvi).

Zdravý rozsah krevního cukru

Příjem potravy, dodávání cukru do buněk a jeho přeměna na energii jsou základní procesy v našem těle. Hladina cukru v krvi je výsledkem těchto procesů. Pokud je hladina příliš vysoká nebo příliš nízká, hrozí vašemu tělu vážné následky. Normální hladina cukru v krvi je proto pro vaše zdraví důležitá.

Sledování hladiny cukru v krvi je důležité!

Jak sledovat hladinu cukru v krvi

Hladinu cukru v krvi lze měřit pomocí „glukometru“ nebo „měřiče hladiny glukózy v krvi“. Jednoduše stačí odebrat kapku krve vpichem do prstu a glukometr vám řekne, kolik cukru se v danou chvíli nachází v krvi. Tímto způsobem můžete zkontrolovat, zda je hladina cukru v krvi ve zdravém rozmezí.

Sledování hladiny cukru v krvi je nejdůležitějším způsobem, jak můžete kontrolovat, jak dobře zvládáte svou cukrovku!

Správná léčba diabetu

Pro úspěšné zvládnutí diabetu by měla být hladina cukru v krvi udržována v normálním rozmezí včasnými injekcemi správné dávky inzulínu. Pokud však změníte své stravovací návyky (např. hladovění) nebo fyzické aktivity, může být hladina cukru v krvi příliš nízká nebo příliš vysoká.

Self-monitoring blood glucose

Hyperglykémie – vysoká hladina cukru v krvi

Když hladina cukru v krvi stoupne nad normální rozmezí, dostanete se do stavu hyperglykémie. Pokud vám hladina cukru zůstane dlouhodobě příliš vysoká, hrozí poškození orgánů a další komplikace.

Vysoká hladina cukru v krvi vzniká, když vaše tělo neprodukuje dostatek inzulínu nebo na inzulín špatně reaguje. K tomu může dojít také tehdy, když si diabetik zapomene píchnout inzulín nebo když byla aplikovaná dávka inzulínu příliš nízká.

Hypoglykémie – nízká hladina cukru v krvi

Hladina cukru v krvi může také klesnout pod normální rozmezí, což vede k hypoglykémii. Hypoglykémie se často nazývá „inzulínová reakce“, protože se může objevit po užití příliš velkého množství inzulínu. Nízká hladina cukru v krvi je u pacientů s diabetem 1. typu běžná - v průměru se epizody s příznaky objevují dvakrát týdně. Počet nepozorovaných poklesů (bez příznaků, v noci) může být ještě vyšší.

Pokud hladina cukru v krvi klesne příliš nízko, můžete ztratit důležité funkce, jako je schopnost normálně myslet a jednat. Nízká hladina cukru v krvi vyžaduje okamžitou akci!

Kontaktujte svého odborného zdravotnického pracovníka a poraďte se s ním o svém individuálním cílovém rozmezí hladiny cukru v krvi.

Inzulín – co byste měli vědět

Inzulín je hormon, který je přirozeně produkován slinivkou břišní. Bez inzulínu se cukr nemůže dostat do buněk a hromadí se v krvi. Inzulín je lék pro lidi, jejichž slinivka břišní neprodukuje dostatek inzulínu (diabetes 1. typu) nebo jejichž buňky na inzulín nereagují správně (diabetes 2. typu).

Insulin

Inzulínová léčba – je to ve vašich rukou!

Když se hladina cukru v krvi po jídle zvýší, potřebují diabetici 1. typu inzulín, aby se hladina cukru vrátila do normálu. U zdravých lidí poskytuje správné množství inzulínu slinivka břišní. Lidé s diabetem 1. typu si musí aplikovat inzulín několikrát denně pomocí inzulínových per, injekčních stříkaček nebo inzulínové pumpy. Monitorování hladiny cukru v krvi vám pomůže určit, kdy a kolik inzulínu si musíte aplikovat.

Druhy inzulínu

Existuje několik typů inzulínu, podle toho, jak rychle a jak dlouho působí v lidském těle. Váš odborný zdravotnický pracovník s vámi vybere tu, která je pro vás nejvhodnější.

Woman injecting insulin
Typ inzulínu Nástup (čas potřebný k proniknutí do krevního oběhu*) Vrchol (čas potřebný k dosažení nejvyšší úrovně účinnosti*) Trvání (doba, po kterou zůstává účinný)
Rychle působící ≈15 minut ≈1 hodina ≈2 až 4 hodiny
Normálně nebo krátkodobě působící ≈30 minut ≈2 až 3 hodiny ≈3 až 6 hodin
Střednědobě působící ≈2 až 4 hodiny ≈4 až 12 hodin ≈12 až 18 hodin
Dlouhodobě působící Několik hodin Snižuje hladinu cukru v krvi relativně stabilně po dobu 24 hodin  
* Doba po injekci

Život s diabetem – praktické tipy

Správné stravování

Jídlo, které jíte, má velký vliv na hladinu cukru v krvi. Je důležité znát své potraviny a podle toho si aplikovat inzulín. Dietolog, který má zkušenosti s diabetem 1. typu, vám může pomoci sestavit plán vyvážené stravy, dávek inzulínu a správné úrovně aktivit. Když se změní vaše stravovací návyky nebo preference, je čas aktualizovat váš stravovací plán!

Cvičení

Když se hýbete, vaše tělo spotřebovává více energie a spotřebuje cukr rychleji, než když odpočíváte. Být aktivní je dobré! Z dlouhodobého hlediska vám cvičení pomůže stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Hledání podpory

Sociální a emocionální podpora může pozitivně zvýšit vaši pohodu. Sdílení zkušeností s ostatními diabetiky může být velmi užitečné. Dobrá síť podpory ze strany rodinných příslušníků, přátel a organizací pacientů s diabetem má opravdu velký význam!

Uchovávání inzulínu

Například inzulín může být nutné uchovávat v chladu. Pokud je pro vás injekce studeného inzulínu bolestivá, můžete nádobku s inzulínem před injekcí nechat při pokojové teplotě (ve střední Evropě obvykle kolem 20 °C). Některé inzulínové produkty lze tímto způsobem skladovat přibližně jeden měsíc. Vždy prosím zkontrolujte a dodržujte pokyny dodavatele.

Healthy lifestyle with type 1 diabetes

Pro více informací a personalizované rady ohledně diabetu 1. typu kontaktujte svého odborného zdravotnického pracovníka.

Reference: www.diabetes.org