Naše opatření týkající se onemocnění COVID-19 a dopad na dodávky

11. prosince 2020

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu případů onemocnění COVID-19 na většině území světa nadále dodržujeme místní návody a předpisy, abychom zajistili zdraví a bezpečí našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Většině zaměstnanců byla udělena rada pracovat z domu a kdykoli je to možné, setkání se uskutečňují dálkově.

Kromě toho nadále monitorujeme a optimalizujeme náš dodavatelský řetězec, abychom zmírnili aktuální problémy, a doposud jsme nezažili žádné významné přerušení dodávky ani nedostatek zásob z důvodu pandemie.

Dozvědět víc

19. smět 2020

Pokračujeme v pečlivém monitorování aktuálního vývoje situace okolo COVID-19 a můžeme potvrdit, že jsme v této souvislosti nezaznamenali žádné problémy či výpadky v dodávkách našich glukometrů a testovacích proužků. Zaujmutá opatření ohledně zachování zdraví a bezpečnosti zůstávají beze změny od původního oznámení z 19. března 2020.

19. března 2020

Ve skupině PHC Group a Ascensia Diabetes Care je zdraví a bezpečnost našich zákazníků, zaměstnanců a pacientů, kterým sloužíme, naší prioritou číslo jedna.

Pokračujeme ve sledování globálního dopadu vypuknutí onemocnění COVID-19 a přijímáme veškerá vhodná opatření, aby naši zaměstnanci byli v bezpečí a byl minimalizován dopad na lidi, kteří se na naše výrobky a služby spoléhají.

Zdá se, že v současné době nedochází k bezprostřednímu dopadu na dodávky našich testovacích proužků a glukometrů a v důsledku onemocnění COVID-19 neočekáváme žádné krátkodobé problémy spojené s dodávkou těchto výrobků.

Začínáme však čelit některým problémům s dopravou, kdy zvýšený screening vyvíjí tlak na silniční přepravu na hranicích a pokles počtu komerčních letů ovlivňuje dostupnost letecké nákladní dopravy. Ačkoli to nemá přímý dopad na naši schopnost dodávat výrobky, může to mít dopad na dodávky na určitých trzích v závislosti na tom, jak dlouho budou tato omezení platit.

Abychom však zajistili, že budeme schopni udržet výrobu a dodávky našich proužků a glukometrů do všech zemí, máme zavedeny komplexní plány kontinuity podnikání pro řízení našich globálních dodávek a úzce spolupracujeme s našimi partnery.

Naše výrobky jsou vyráběny v Japonsku a Indonésii, kde výroba v současné době běží bez zpoždění. Naše zařízení pro balení a distribuci produktů, která jsou spravována externím dodavatelem, mají sídlo v Polsku a USA a fungují normálně. Situaci ohledně onemocnění COVID-19 a jakýkoli dopad, který má na náš dodavatelský řetězec, budeme nadále pravidelně sledovat.

Jedná se o velmi dynamickou situaci, kdy úřady pravidelně vydávají nové informace a pokyny, které pravidelně přijímáme pro každý trh, na kterém působíme. Situaci budeme průběžně posuzovat, abychom určili, jaká další opatření je třeba přijmout a jakékoli aktualizované informace budeme vydávat prostřednictvím našeho webu, www.diabetes.ascensia.cz Nadále prosím sledujte naše webové stránky, kde budou vydávána další sdělení našeho týmu v souvislosti s tímto problémem.

Koupit